Bano logo

Integritetspolicy och Cookies

Det anses som frivilligt om du som besöker vår webbplats uppger personlig information relaterad till olika tjänster via förfrågningsformulär, kontaktformulär eller eventuell nyhetsbrevsregistrering. Om samtycke krävs kommer detta att vara tydligt synligt för besökaren. Vi samlar in och bearbetar olika data via våra digitala plattformar för att förbättra vår information till besökare och för att tillhandahålla våra tjänster.

Du har rätt att komma åt, ändra och ta bort personlig information som vi lagrar om dig. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi lagrar informationen som beskrivs nedan. Vidare har du ingen skyldighet att avslöja annan personlig information till oss och vi samlar inte in eller lagrar känslig infomation via våra digitala plattformar.

Vi kan uppdatera informationen i vår integritetsförklaring efter behov och ändringar internt inom vårt företag.

 

Vad är egentligen personlig information?

 • Information som kan kopplas till dig som individ. Namn, E-post, telefonnummer och adress, bilder, personnummer och arbetsgivare.
 • Känslig personlig information inkluderar ras eller etnisk bakgrund, religös eller politisk övertygelse, hälsotillstånd, sexuella relationer eller medlemskap i fackföreningar.
 • Information relaterad till kundrelationer som registrering i samband med projektsamarbete, fakturering, allmän kontakt, tredje parter och marknadsföring.
 • Beteendemönster och demografisk information som kön, plats och webbläsare.

Hur får vi personlig information från dig?

 • Cookies: Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil som, när du besöker eller interagerar med en webbplats, lagras i webbläsarens minne. Syftet med sådana kakor är att komma ihåg tidigare användarinställningar och ge en mer personlig användarupplevelse eller få statistik som ger insikt i användarens beteende så att webbplatsen kan optimeras. Denna webbplats använder cookies av just sådana skäl, men samlar inte in data som kan identifiera dig eller som kan kränka din integritet.
 • Cookien samlar bland annat in din IP-adress, men ett skript har lagts till som tar bort de sista siffrorna från IP-adressen innan informationen lagras av vårt analysverktyg. Detta betyder att adressen inte kan användas för att identifiera den individuella användaren. Om vi använder annonser för att skapa trafik och intresse för vår webbplats kommer vi att kunna få samma information som beskrivits ovan. Du kan själv ta bort ihållande lagring av cookies i din webbläsare, proceduren är olika beroende på vilken webbläsare du använder. Du kan också blockera framtida cookie-lagring i webbläsarens meny. 
 • Via kontaktformulär, nyhetsbrev och direktkontakt: Genom att använda vårt kontaktformulär, registrera dig för eventuellt nyhetsbrev eller att du kontaktar oss direkt lagras denna information via vårt E-postcenter, vårt nyhetsbrevshanteringssystem eller telefonhistorik. Du kan enkelt begära radering från våra system som lagrar denna information.
 • Information från andra källor: Inom vårt serviceområde kan vi rekommenderas att kontakta dig via tredje part eller andar källor, vanligtvis i samband med kundrelationer och samarbete med andra kunder. Denna information lagras i vårt E-postcenter, projekteringsverktyg eller per telefon om vi kontaktar dig. Du kan enkelt begära radering från våra system som lagar denna information.

Vad använder vi personlig information till?

 • Statistik och analys: Genom cookies och annonsering på andra digitala plattformar samlas data in som visar hur du kom till den här sidan, t.ex. via sökning eller en extern länk, hur du har navigerat på webbplatsens underliggande struktur, om du besökte sidan via PC eller mobil och hur länge du var på de olika sidorna. Denna information är användbar för att göra webbplatsen mer användarvänlig och förbättra vår kommunikation till dig som användare.
 • Felsökning och blockering: Vår webbplats är installerad på en server där alla besök lagras i en besökarlogg och en felmeddelandelogg där din IP-adress är kopplad till besöket och tiden för besöket. Vi gör detta för att felsöka eventuella problem, tillhandahålla information till myndigheter i händelse av en framställning och för att identifiera och blockera hackareattacker.
 • Leverans och uppföljning av tjänster: För att tillhandahålla tjänster och leverera våra tjänster behandlar vi personuppgifter i samband med E-postdialoger, fakturering, bokföring, kundservice och allmän uppföljning av dig som kund av våra tjänster. När du har en aktiv kundrelation med oss anses kontakten med dig vara en naturlig del av vårt samarbete.

Hur länge lagrar vi infromationen?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för våra tjänster eller statistik/analysbehov. Så länge du är i aktiv kontakt eller har en relation med oss, kommer vi att behålla informationen till den inte längre behövs eller du begär att den raderas från våra system.

Observera att personuppgifter som samlas in på vår webbplats också kommer att lagras i en säkerhetskopia i upp till en månad efter att informationen har raderats. Detta beror på att vi är beroende av att vi kan hämta all data i händelse av en fullständig dataförlust.

 

Vem tillhandahåller vi den här informationen till?
Underleverantörer och dotterbolag: Vi tillhandahåller informationen till andra trovärdiga parter endast med ditt samtycke, såväl som till databehandlare som arbetar som underleverantör hos oss och som sedan behandlar din information i enlighet med våra regler och syften för att hantera personuppgifter. Endast information som är nödvändig för normal leverans delas med oss. Ingen av våra underleverantörer eller dotterbolag som är förknippade med oss får använda denna information för något annat syfte än som överenskommits med oss. Alla våra anställda omfattas av tystnadsplikt om din personliga information.

 

Vill du korrigera eller ta bort din information? 

Om du vill att vi ska ta bort personuppgifter som vi har lagrat om dig, eller för att se vilka personuppgifter vi lagrar, vänligen kontakta oss på post@bano.no eller telefon 0047 57 86 98 00.

Om du misstänker att det finns ett brott mot våra rutiner eller våra partners rutiner, kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan vidta åtgärder.