Bano logo

Designed for care

Vår vision är ett badrum som reducerar vårdpersonalens belastning och förbättrar brukarens livskvalité.

Läs om konceptet

För hemmaboende

En av de främsta orsakerna till att äldre och personer som behöver vård måste flytta hemifrån till vårdhem snarare än att fortsätta bo hemma, är svårigheter med hjälp av deras personliga hygien. Små och dåligt anpassade badrum i privata hem skapar oöverstigliga hinder vid förflyttningssituationer.

Läs mer

Vid Projekterande

Vi erbjuder utformning av plan- och arbetsritningar, produktuppföljning med gränsdragning för VS, Bygg och el, mottagning av varor inklusive montering på byggarbetsplats, utbildning/genomgång med vårdpersonal när installationen är klar samt 3 års produktgaranti med bytesrätt.

Läs mer